Fərdi qeydiyyatdan keçən şəxsin, aşağıda göstərilən şərtlərə riayət etməsi labüddür. Xahiş edirik göstərilən müddəaları diqqətlə oxuyun və razı olmadığınız təqdirdə bu saytın xidmətlərindən istifadə etməyin. Yaxın.az gələcəkdə sayt üzərində aparılacaq bütün dəyişiklikləri etmək hüququna malikdir.


1.  Saytın fərdi istifadəçilərinin hüquqları və öhdəlikləri.

1.1.       Sayt istifadəçisi aşağıda göstərilən hüquqlara malikdir.

·      Elan yerləşdirmək

·      Elanlarını ləğv etmək

·      Öz elanını sponsorlu etməklə elanı saytda ödənişli reklam etmək.

·      Ad, soyad, e-poçt, şifrə, telefon nömrəsi və profil rəsmini, dəyişmək hüququ.

·      Saytın yenilikləri və digər məlumatlar haqqında e-poçt və sms vasitəsilə bildirişlərin alınması

·      Balansa online ödəmə vasitələrinin köməyi ilə məbləğ yükləmək.

1.2.       Sayta daxil olan zaman və saytın xidmətlərindən istifadə edərkən istifadəçilər aşağıda göstərilənlərə əməl etməlidirlər.

·      Saytdan istifadə edərkən, saytda yerləşdirilən bütün hüquqi xarakterli məlumatlar ilə tanış olmaq;

·      Şirkətin qaydalara etdiyi dəyişikliklər barədə anonsları yoxlamaq və dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq;

·      Saytın qaydaları ilə, həmçinin bu qaydalara edilən dəyişikliklər ilə razı olmadığınız təqdirdə saytdan istifadəni dayandırmaq;

1.3.       Sayt istifadəçilərinə qadağan olunur:

·      Saytın normal fəaliyyətinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlər etmək;

·      Müəyyən üsullar ilə saytda zərər yetirəcək viruslardan və digər zərərli proqramlardan istifadə etmək;

·      Saytda müxtəlif üsullar kommersiya reklamı və ya siyasi təbliğat həyata keçirmək.

·      Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin bizim şirkətimizin qaydalarına zidd olan və onu pozan hərəkətlər etmək.


2.   Saytın hüquqları və öhdəlikləri

·      Şirkət saytın istifadəçilərinə saytın istifadəsi üçün texniki imkanlar yaradır.

·      Şirkət sayt istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarını xidmət göstərmək məqsədilə istidadəçilərin razılığı əsasında istifadə etmək hüququna malikdir.

·      Yaxin.az saytda yerləşdirilən məlumatların dəqiqliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

·      Saytda yerləşdirilən elanlar mümkün ola biləcək səhvlərlə olduğu kimi yerləşdirilir.


3.   Dəyişikliklər:

·      Şirkət istənilən vaxt saytın gələcəkdə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bu qaydalara dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır.


Biznes qeydiyyatından keçən şəxsin və ya şirkətin, aşağıda göstərilən şərtlərə riayət etməsi labüddür. Xahiş edirik göstərilən müddəaları diqqətlə oxuyun və razı olmadığınız təqdirdə bu saytın xidmətlərindən istifadə etməyin. Yaxın.az gələcəkdə sayt üzərində aparılacaq bütün dəyişiklikləri etmək hüququna malikdir.


1.  Biznes qeydiyyatı olan istifadəçilərin hüquqları və öhdəlikləri.

1.1. Şirkət aşağıda göstərilən hüquqlara malikdir.

·      Şirkət adını qeydiyyatdan keçirmək.

·      Yaxın.az tərkibində öz səhifəsini yaratmaq.

·      Şirkətin Korporativ ünvanını qeyd etmək.

·      1 ay erzinde limitsiz sayda elan yerləşdirmək

·      Elanlarını ləğv etmək

·      Öz elanını sponsorlu etməklə elanı saytda ödənişli reklam etmək.

·      Ad, soyad, e-poçt, şifrə, telefon nömrəsi, profil və örtük rəsmini, dəyişmək hüququ.

·      Saytın yenilikləri və digər məlumatlar haqqında e-poçt və sms vasitəsilə bildirişlərin alınması

·      Balansa online ödəmə vasitələrinin köməyi ilə məbləğ yükləmək.

1.2.       Sayta daxil olan zaman və saytın xidmətlərindən istifadə edərkən istifadəçilər aşağıda göstərilənlərə əməl etməlidirlər.

·      Saytdan istifadə edərkən, saytda yerləşdirilən bütün hüquqi xarakterli məlumatlar ilə tanış olmaq;

·      Şirkətin qaydalara etdiyi dəyişikliklər barədə anonsları yoxlamaq və dəyişikliklərdən xəbərdar olmaq;

·      Saytın qaydaları ilə, həmçinin bu qaydalara edilən dəyişikliklər ilə razı olmadığınız təqdirdə saytdan istifadəni dayandırmaq;

1.3.       Sayt istifadəçilərinə qadağan olunur:

·      Saytın normal fəaliyyətinin pozulmasına yönəlmiş hərəkətlər etmək;

·      Müəyyən üsullar ilə saytda zərər yetirəcək viruslardan və digər zərərli proqramlardan istifadə etmək;

·      Saytda müxtəlif üsullar kommersiya reklamı və ya siyasi təbliğat həyata keçirmək.

·      Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin bizim şirkətimizin qaydalarına zidd olan və onu pozan hərəkətlər etmək.


2.   Saytın hüquqları və öhdəlikləri

·      Şirkət saytın istifadəçilərinə saytın istifadəsi üçün texniki imkanlar yaradır.

·      Şirkət sayt istifadəçilərinin şəxsi məlumatlarını xidmət göstərmək məqsədilə istidadəçilərin razılığı əsasında istifadə etmək hüququna malikdir.

·      Yaxin.az saytda yerləşdirilən məlumatların dəqiqliyinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

·      Saytda yerləşdirilən elanlar mümkün ola biləcək səhvlərlə olduğu kimi yerləşdirilir.


3.   Dəyişikliklər:

·      Şirkət istənilən vaxt saytın gələcəkdə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bu qaydalara dəyişikliklər etmək hüququnu özündə saxlayır.


Yeni şifrə müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi geri qayıdaraq giriş edə bilərsiniz